Uitgesteld: Cursus Wonen in een Monumentenpand

Tot onze spijt hebben wij vernomen dat vanwege de heersende Covid restricties de cursus dit voorjaar niet kan plaatsvinden.

Zodra er weer mogelijkheden zijn om deel te nemen leest u dat hier.

Voor meer informatie richt u zich het best tot de organisatie van de cursus: info@zeeuwsevolksuniversiteit.nl

Een gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Volksuniversiteit en Erfgoed Zeeland, met medewerking van de gemeente Middelburg en de Walcherse Archeologische Dienst

T