Cursus Wonen in een Monumentenpand

Onlangs hebben wij vernomen dat de cursus komend voorjaar zal doorgaan.

Voor meer informatie richt u zich het best tot de organisatie van de cursus: info@zeeuwsevolksuniversiteit.nl

Een gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Volksuniversiteit en Erfgoed Zeeland, met medewerking van de gemeente Middelburg en de Walcherse Archeologische Dienst