De mensen

In 1988 werd de stichting Vrienden van Middelburg opgericht,
 met als doel Middelburg als leefbare monumentenstad te
 behouden. Veel wist de stichting sindsdien te bereiken; denk
 aan het Hofje onder de Toren of de beelden van het 
Schuttershof. Bronzen Veren werden uitgereikt, lezingen 
gehouden en publicaties gerealiseerd.

  
Enkele jaren geleden vielen de activiteiten om uiteenlopende
 redenen stil. Maar nu vinden wij het tijd om de stichting 
nieuw leven in te blazen. Wij - een aantal nieuwe en enkele 
zittende bestuursleden - worden gedreven door de oprechte zorg
 dat niet alles goed gaat met Middelburg als monumentenstad.
 Denk aan de jarenlange verwaarlozing van het Schuttershof of 
de komende sloop van Briët-woningen op ’t Zand.

  
Middelburg blijft niet vanzelf mooi. 
Daarom zullen wij zo nodig en op gepaste wijze de gemeente Middelburg, maar ook 
andere partijen zoals particulieren, op hun 
verantwoordelijkheid aanspreken. Door te wijzen op zichtbare 
verwaarlozing, verkeerde ingrepen, onoordeelkundig herstel.
 Maar ook willen we graag weer net als vroeger wijzen op wat
 er wél goed gaat, door onze waardering kenbaar te maken voor
 geslaagde restauraties en waardevolle bijdragen aan de 
verfraaiing van Middelburg.

  

Wij hebben uw steun hierbij hard nodig. Om zo verzekerd te zijn van een breed draagvlak en om voorzien te worden van uw suggesties en te horen van uw zorgen over wat er misgaat of dreigt te gebeuren. Wij willen in 2021 een nieuwe start maken met de stichting; ons nieuwe logo markeert dit. We streven er naar om tenminste eenmaal per jaar een bijeenkomst voor onze donateurs te organiseren. Hopelijk laten de omstandigheden dat toe.
  
Draagt u Middelburg als monumentenstad een warm hart toe, dan vragen wij u ons voortaan te steunen als donateur. Dat doet u met een bijdrage van minimaal € 15 per jaar. Was u in het verleden al donateur van onze stichting, dan hopen wij dat u ons ook in de toekomst wilt blijven steunen en intussen ook probeert anderen voor ons te winnen.
  
Wij rekenen op u. U mag op ons rekenen. Anders dan vroeger zullen we gebruik maken van de digitale mogelijkheden. Deze vernieuwde website is al enige tijd in de lucht: 
 www.vriendenvanmiddelburg.nl Ook kunt u ons bereiken via onze Facebookpagina (Vrienden van Middelburg). Om u voortaan snel en efficiënt op de hoogte te brengen beschikken wij graag over uw e-mailadres. Laat ons dat weten via info@vriendenvanmiddelburg.nl, via onze website of via ons postadres: Laan der Verenigde Naties 7, 4334 ES Middelburg. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Willem van den Broeke / Menno van den Hoek / Peter Ingelse / Marianne Gossije /  Theo Rietveld / Gerrit Schoenmakers, bestuursleden
 Johan de Koning, adviseur