Tien Puntenplan

De Vrienden streven naar het onderstaande plan om de kwaliteiten van Middelburg te borgen:

  • Er dient een kortetermijnplan te komen voor restauratie/herstel van die panden die ten gevolge van verwaarlozing ernstig detoneren in het huidige stadsbeeld en daarmee afbreuk doen aan het gezicht van Middelburg als monumentenstad.
  • Er dient actiever gewezen te worden op de rol van de Monumentenwacht Zeeland bij het tijdig  voorkomen van achterstallig onderhoud van monumentenpanden.
  • Bewoners van monumentenpanden dienen intensiever voorgelicht en begeleid te worden bij het verduurzamen van hun pand. Het monumentenpaspoort kan hierbij een belangrijke rol spelen.
  • Voorkomen moet worden dat onherstelbare wijzigingen in het interieur van monumentale panden plaatsvinden.

(zie bijv. www.cultureelerfgoed.nl ‘Meer zicht op monumentale interieurs: Handleiding voor succesvol inventariseren’)

  • Speciale aandacht is gewenst voor alle vormen van wederopbouwarchitectuur zoals die in en vlak na de Tweede Wereldoorlog is gerealiseerd.
  • Meer aandacht en zorg dient uit te gaan naar de karakteristieke/beeldbepalende bebouwing in het buitengebied.
  • Er dient meer zorg besteed te worden aan de inrichting en vormgeving van de openbare ruimte: bestrating, bebording, straatmeubilair e.d.
  • Er dient permanente zorg besteed te worden aan het openbaar groen, in het bijzonder de bolwerken als entree tot en visitekaartje van de binnenstad.
  • Blijvende aandacht is wenselijk voor de straatverlichting in het algemeen en de verlichting van monumenten in het bijzonder.
  • Het belang van een goede informatievoorziening aan de bezoeker van Middelburg over Middelburg als monumentenstad dient van gemeentewege erkend en ondersteund te worden.